Kdo smo

 

 O nas

Smo esksluzivni zastopnik podjetja EVERGREEN TECNO PLANTS s.r.l. iz Italije, ki z neverjetnimi rezultati raziskav, razvoja, načrtovanja in proizvodnje visoko kvalificirane delovne skupine s posebnim inženirskim znanjem, ki se ukvarja s kemijo ozona, ki je v rabi že od leta 1996!

Gre za inženirski tim s tridesetletnimi izkušnjami na področju projektiranja, ki je želel združiti tehnologijo ozona z načrtovanjem fiksne in mobilne opreme ter tehnološko naprednih sistemov za mikrobiološko izboljšavo zraka, vode, površin, prostorov, prevoznih sredstev in živil.

Naše izjemno znanje in izkušnje na področju OZONSKIH sistemov je omogočilo našemu podjetju pridobitev dveh evropskih industrijskih patentov, ki dokazujeta edinstvenost naše opreme, sistemov in naprav za uporabo ozona tako v zraku kot v vodi.

 

Evropski patent za industrijski izum 2 433 909
Evropski patent za industrijski izum 2 010 828

 

Naši patenti zagotavljajo skladnost z veljavnimi predpisi o varnosti pri delu, saj so  sledi ozona odpravljene pred vstopom v prostor s strani uporabnika , kar je določeno Z MEJNIMI VREDNOSTMI OZONA (KLIMA INDOOR) TAB.1 Onesnaževalci "Dl.gs.81 / 2008", ki morajo biti preverjene s strani ASL (Aziende Sanitarie Locali[) in ustrezni nadzorni organi.

Prepovedana je torej raba opreme, ki uporabnika prisili, da vstopi v obdelano okolje in tako vdihuje ozon v količinah, ki so nad zgoraj navedenimi varnostnimi mejami. Uporabnik nato ob odprtju oken ozon izpusti v ozračje, kar pa velja za onesnaževanje okolja, saj evropske direktive uvrščajo ozon med onesnaževalce.

Naši potrjeni izdelki

Naše podjetje je želelo na vseh področjih rabe testirati opremo in pridobiti potrditev GLAVNIH ITALIJANSKIH UNIVERZ (7 priznanj), da bi dokazalo zmogljivost naše tehnologije v boju proti bakterijam, virusom, plesni, kvasovkam in alergenom ob določeni koncentraciji ozona (ppm - število delcev na milijon), v določenih časovnih intervalih in ob popolnem upoštevanju direktiv, uredb in predpisov, ki opredeljujejo rabo ozona (varnost za uporabnike in okolje).

 

Naši izdelki s certifikatom

Naša oprema, sistemi in naprave se v celoti proizvajajo v ITALIJI, v našem obratu v Vicenzi in predstavljajo pravi MADE IN ITALY. Naše stranke, naši partnerji in certifikacijski organi lahko obiščejo naš sedež, tehnično pisarno, laboratorij za raziskave in razvoj, predvsem pa naš proizvodni oddelek, s čimer lahko dojamejo edinstvenost našega podjetja na tem področju.

Da bi zagotovili edinstvene, visoko kakovostne izdelke z oznako CE, smo testirali električno varnost in elektromagnetno združljivost vsakega posameznega dela naše opreme in tako pridobili dva CERTIFIKATA s strani enega najpomembnejših SVETOVNIH CERTIFIKACIJSKIH ORGANOV IMQ (Istituto italiano dell'marchio di qualità). 

Evropske direktive o ozonu

    Direktiva 2001/81/CE o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka;

    Direktiva 2002/3/CE o ozonu v zunanjem zraku;

    Direktiva 2008/1/CE o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja;

    Direktiva 2008/50/CE o kakovosti zunanjega zraka in o čistejšem zraku v Evropi


Naslov


Evergreen Tecno Plants
Cesta Zore Perello-Godina 2,
6000 Koper - Slovenija / EUFacebook
Instagram
Youtube

Copyright Evergreen Tecno Plants d.o.o. © 2019. Vse pravice pridržane.  Avtor strani  O piškotkih na spletni strani