Ozon na področju živilske industrije

MIKROBIOLOŠKA VARNOST NA PODROČJU ŽIVILSKE INDUSTRIJE


MIKROBIOLOŠKA VARNOST NA PODROČJU ŽIVILSKE INDUSTRIJE
"Z OZONOM JE VARNA PROIZVODNJA ZAGOTOVLJENA"
VEČ KOT LE ČISTO! BREZ NEGATIVNIH VPLIVOV NA OKOLJE IN BREZ SLEDI.
 
Živilska industrija v Italiji od vedno predstavlja odličnost vrhunskih izdelkov Made in Italy. Tradicija in inovativnost že od nekdaj igrajo poglavitno vlogo pri italijanskih prehrambenih izdelkih. Pri sodobnih metodah proizvodnje je vedno več pozornosti namenjene temu, da se na trgu predstavijo izdelki visoke kakovosti s poudarkom na dobrem počutju. Za boljše doseganje teh rezultatov igrajo pomembno vlogo tudi postopki čiščenja in dezinfekcije opreme, površin in posode, da bi zagotovili varnost in zdravstveno ustreznost izdelka pa tudi odsotnost napak.

Leta 1982 je Uprava ZDA za hrano in zdravila (FDA) priznala ozon kot varni plin za rabo v živilski industriji
Njegova visoka oksidativna vrednost in naravna zmožnost, da se spremeni v kisik (O2), mu omogočata, da predstavlja produkt z visoko zmožnostjo v številnih postopkih proizvodnje. Služi tudi zmanjšanju mikrobioloških tveganj v napravah, izdelkih, procesih predelave, prostorih in prevoznih sredstvih, ki so del postopka proizvodnje.
Ozonsko tehnologijo je dejansko mogoče uporabljati v celotnem postopku proizvodnje.
S širitvijo certificiranih sistemov kakovosti in z začetkom veljavnosti standardov za higieno in varnost hrane (DL 155/97 HACCP) ter najnovejšega globalnega konzorcija British Retail (BRC) Global Standard Food je čiščenje okolja in opreme postalo nepogrešljiv predpogoj za vsako kmetijsko-živilsko dejavnost.

 

UPORABA NAŠIH IZDELKOV NA PODROČJU ŽIVILSKE INDUSTRIJE


 
 


Zmanjšuje število klic, bakterij, plesni in kvasovk, ki so prisotne na izdelkih.


Odstranjuje plesen, kvasovke, vonj po hrani iz zraka/površin/prostorov (proizvodni obrati) in posledično izboljša kakovost končnega izdelka.


Zagotavlja neugodno bivanje insektom, lesnim črvom, posteljnim stenicam in manjšimnezaželjenim živalim.Zmanjšuje uporabo kemikalij (tudi pesticidov) in posledično zagotavlja higieno prostorov, zaprtih sistemov CIP ter gojenje z manjšim puščanjem sledi (ECOTECH).

IDEALNO ZA:

Vse vrste proizvodnih obratov, predelave, shranjevanja ali skladiščenja. Primerno za skladišča za zorjenje, prostore za hranjenje izdelkov, ki služijo podaljšanju življenjske dobe izdelkov na policah. Področje bioloških izdelkov (brez kemičnih ostankov ECOTECH).

ETP REŠITVE IMAJO DODANO VREDNOST IN ŠTEVILNE PREDNOSTI NA PODROČJU ŽIVILSKE INDUSTRIJE

ETP rešitve, prilagojene za področje ŽIVILSKE INDUSTRIJE, služijo izboljšanju kakovosti prostorov, izdelkov, storitev za uporabnike, ki postajajo vedno bolj zahtevni in pozorni. Ponudite jim občutek higiene in čistoče, ko vstopajo v proizvodni obrat in istočasno preprečite vonjave in plesen z edinstvenim ekološkim in naravnim postopkom.
Odstranite bakterije in plesen in s tem izboljšajte kakovost zraka v trgovinah, proizvodnih obratih, zmanjšajte rabo kemikalij pri postopkih čiščenja zaprtih sistemov na enostaven in ekonomičen način.
Zmanjšajte tveganje razmnoževanja bakterij v zračnih in vodnih čistilnih napravah (npr. legionela) s prilagojenimi ukrepi, zasnovanimi in razvitimi s strani naših inženirjev, po opravljenih inšpekcijskih pregledih ter preverjanju stanja tehnike.me zbega ne vem

Evergreen tecno plants d.o.o.: en partner, številne rešitev in prednosti!

- Izboljšajte kakovost storitev v sobah.
- Odstranite nezaželjene vonjave in izboljšajte kakovost zraka v prostorih.
- Odstranite mikrobiološko tveganje v prostorih in napravah.
- Odstranite in izboljšajte standarde v prostorih za obdelavo hrane in omogočite, da naše rešitve postanejo del vašega H.A.C.C.P. sistema (Uredba št. 193/07).
- Zagotovite si konkurenčno prednost na trgu tako, da se razlikujete od ostalih in izboljšate kakovost svojega objekta.
- Zmanjšajte negativen vpliv svojega objekta na okolje in olajšajte si pridobitev norme certifikat ! ISO 14001:2004.

EDINSTVENOST NAŠIH SISTEMOV

Standardne ali posebne REŠITVE, ki so lahko premične ali nepremične, vgrajene ali posamične za izboljšanje mikrobiološke kakovosti in varnosti prostora. PROIZVAJAMO IN DELAMO Z OZONOM OD LETA 1996. PRVI SISTEMI NA TRGU, NAJBOLJE PRODAJANI IN POSNEMANI. 11.000 uporabnikov z vseh področij rabe s tehnologijo ozona predstavljajo našo najbolj zgovorno pričevanje.

EDINSTVENI SISTEMI, PATENTIRANI V EVROPI

Evropski patent za industrijski izum 2 433 909
Evropski patent za industrijski izum 2 010 828

Naše patentirane naprave zagotavljajo upoštevanje veljavnih predpisov glede varnosti pri delu, torej odstranijo odvečen ozon, preden uporabnik ali gost vstopi v prostor, kar je določeno Z MEJNIMI VREDNOSTMI OZONA (KLIMA INDOOR) TAB.1 Onesnaževalci "Dl.gs.81 / 2008", ki morajo biti preverjene s strani ASL (Aziende Sanitarie Locali) in ustreznih nadzornih organov.
 
Prepovedana je torej raba opreme, ki uporabnika prisili, da vstopi v obdelano okolje in tako vdihuje ozon v količinah, ki so nad zgoraj navedenimi varnostnimi mejami. Uporabnik nato ob odprtju oken ozon izpusti v ozračje, kar pa velja za onesnaževanje okolja, saj evropske direktive uvrščajo ozon med onesnaževalce.

SISTEMI, KI SO BILI POTRJENI NA NAJPOMEMBNJŠIH UNIVERZAH

Naše naprave so bile potrjene s strani številnih UNIVERZ (7 priznanj) ravno zato, da bi dokazali sposobnost uničenja bakterij in virusov glede na direktive in veljavne predpise (edina naprava, ki je potrjena za oba pojma, rezultat pa je varnost).
NAŠE NAPRAVE so vse prejele certifikat organa IMQ (Istituto italiano dell'marchio di qualità), tako za elektromagnetno združljivost kot tudi električno varnost. Sleherni sestavni del naprave je preizkušen in mora prestati in se pravilno odzvati na izredno zahtevne teste, ki so namenjeni zagotavljanju kakovosti in varnosti, tako da v celoti upoštevajo stroge evropske direktive EN 61000-6-2 e EN 61000-6-3, LVD EN 60335-1 EN 60335-2-65. To so obvezna testiranja za pridobitev oznake CE (izjava o evropski skladnosti).
Naše naprave so v celoti proizvedene v ITALIJI v našem obratu v Vicenzi, kjer sprejemamo naše stranke in nadzorne organe ter pridobivamo licence, ki ocenjujejo naše visoke proizvodne standarde.
Vsi naši izdelki so zaščiteni z zavarovalnimi policami RC PRODOTTI.
OSTALE REŠITVE EVERGREEN TECNO PLANTS D.O.O. NA PODROČJU HoReCa

Zahtevaj brošuro / katalog