Patenti in certifikati


Naše izjemno znanje in izkušnje na področju OZONSKIH sistemov je omogočilo našemu podjetju pridobitev dveh evropskih industrijskih patentov, ki dokazujeta edinstvenost naše opreme, sistemov in naprav za uporabo ozona tako v zraku kot v vodi.

Naši patenti zagotavljajo skladnost z veljavnimi predpisi o varnosti pri delu, saj so sledi ozona odpravljene pred vstopom v prostor s strani uporabnika , kar je določeno Z MEJNIMI VREDNOSTMI OZONA (KLIMA INDOOR) Onesnaževalci Direktiva Evropske unije 81 / 2008", mora biti preverjene s strani ustreznih nadzornih organov.

Kako se ozon proizvaja v ETP sistemih?


Ozon v sistemih in opremi se lahko proizvaja na več načinov.
 
V vseh ETP sistemih se za proizvodnjo ozona uporablja čisti kisik. Ta iz zraka odstranjuje snovi, ki lahko ustvarijo nevarne stranske kemične proizvode! Treba se je zavedati, da je ozon plin in ga je potrebno proizvajati, z njim upravljati in ga nadzorovati na strokoven način, da se zagotovi varnost ljudi in okolja.
 
Naši sistemi so: edinstveni, visoke kvalitete, Industrijski patent 100% zelena tehnologija Prav zaradi tega in dvajsetletnih izkušenj s področja, se je podjetje ETP odločilo patentirati svoje sisteme za proizvodnjo, upravljanje in nadzor ozona! To niso samo generatorji ozona, ampak tudi sistemi, ki so skladni z direktivami in referenčnimi predpisi.
 

Naši sistemi so:


Industrijski patent

visoke kvalitete
 

edinstveni
 

100% zelena tehnologija

Prav zaradi tega in dvajsetletnih izkušenj s področja, se je podjetje ETP odločilo patentirati svoje sisteme za proizvodnjo, upravljanje in nadzor ozona! To niso samo generatorji ozona, ampak tudi sistemi, ki so skladni z direktivami in referenčnimi predpisi.


Varnost in referenčni standardi


- Direktiva 2001/81/ ES o nacionalnih omejitvah emisij za določene onesnaževalce zraka;
- Direktiva 2002/3/ ES o ozonu v zraku;
- Direktiva 2008/1/ ES o celovitem preprečevanju in zmanjševanju emisij in onesnaževanja;
- Direktiva 2008/50/ ES o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku v Evropi;
- Mikroklima, prezračevanje in razsvetljava na delovnem mestu »Zahteve in standardi;
OPERATIVNA IN OBLIKOVNA DOLOČILA. GUIDE LINE. ISPESL, junij 2006;
- ISPRA (INSTITUT ZA VARSTVO IN RAZISKOVANJE OKOLJA);
- EPA Agencija za varovanje okolja Združenih držav Amerike (kratica EPA ali USEPA v italijanski agenciji za varstvo okolja) je agencija zvezne vlade Združenih držav Amerike, njeni cilji vključujejo varstvo okolja in zdravje ljudi, ki se izvajajo s pravočasno uporabo zakonov, odobrenih s strani kongresa Združenih držav Amerike. Prodaja sistemov za proizvodnjo ozona ni dovoljena brez nadzora glede nevarnosti za zdravje ljudi. Samo ETP lahko s svojimi sistemi zagotovi varno proizvodnjo ozona, ustrezno količino za inaktivacijo bakterij, plesni, VIRUSOV itd. in hkrati zagotavlja gotovost, da vstopamo v prostor v primernem trenutku, brez prisotnosti ostanka ozona!
 

Evropski patent za industrijski izum


 
 

Evropski patent za industrijski izum 2 433 909

Evropski patent za industrijski izum 2 010 828

Inventor designato /Designated inventor:

ANTONIO BUCCHERI Data/ Date: 01 Luglio 2015
Europski patent za industrijsko inovacijo N. 2433909
Titolo: “Apparecchiatura per il trattamento di acqua, particolarmente per sistemi di umidificazione in unitŕ di trattamento aria, circuiti idrico-sanitari, impianti natatori e simili”
Equipment for the treatment of water especially for humidification systems in air handling units, circuits water-sanitary, swimming facilities and the like

Inventor designato / Designated inventor:

ANTONIO BUCCHERI Data/Date: 12 Novembre 2014
Europski patent za industrijsko inovacijo N. 2010828
Titolo: “Apparecchiatura per la purificazione dell’aria in ambienti chiusi, particolarmente per uffici, ambienti pubblici, ambienti industriali o simil
Equipment for the purification of indoor air, especially for offices, public areas, industrial areas and the like”