-->
 
 

Za vaše udobje in zdravje smo razvili varne in popolnoma naravne sisteme za vaše zdravje


 
Od leta 1996 je ekipa ETP izumila, oblikovala, izdelala in preizkusila fiksne ter mobilne sisteme za obdelavo zraka / voda za različne površine in številne ambiente.


Kaj je ozon?


Kot je dobro znano, je ozon (alotropno stanje kisika) sestavljen nestabilen plin iz trivalentnega kisika (03), ki v naravi nastane v ozračju z obsevanjem ultravijoličnih sončnih žarkov ali z električnimi izpusti, ki se pojavijo med nevihtami.

Ozon (O3) je torej naravni plin, ki ne pušča kemičnih ostankov. Zaradi visoke oksidacijske moči in naravne težnje po pretvarjanju v kisik (O2), gre za izdelek z velikim potencialom za uporabo v različnih proizvodnih procesih in za zmanjšanje mikrobiološkega tveganja v obratih, ambientih ali visoko obiskanih transportnih vozilih.

Nizke koncentracije in kratek kontaktni čas zadoščajo za uničenje ali uničenje bakterij, plesni, kvasovk, parazitov in virusov, prisotnih v zraku in na vseh površinah.

Leta 1982 je bil ozon priznan kot varen plin za uporabo v živilski industriji "GRAS" s strani FDA – Food and Drug Administration. Od leta 2001 je dovoljena uporabo ozona v obliki plina ali dodanega v vodi kot sredstvo za antimikrobno obdelavo v predelavi proizvodov živil za humano uporabo.

Ozon in antimikrobni učinki


Ozon je zelo nestabilna molekula, sestavljena iz treh kisikovih atomov. Tretji atom ni stabilno povezan in se lahko zlahka loči od molekule in z lahkoto reagira z drugimi molekulami. To ustvarja visoko reaktivni oksidacijski sistem, ki vpliva na strukturno integriteto reagentov.

Ozon in moč oksidacije

Oksidacijska moč ozona je slabša le od fluora. Reagira lahko neposredno na površini plemenitih in ne plemenitih kovin, kot so srebro, svinec, baker in na metaloidih, kot je žveplo. Kar zadeva organske snovi, deluje hitro, kar povzroča številne kemične reakcije. Posebna je reaktivnost v zvezi z dvojno vezjo C = C nenasičenih organskih snovi, reakcija, ki se običajno opredeli kot ozonoliza. To se zgodi tudi ko pride ozon v stik z mikroorganizmi, le-tej se se izoliranjo ali inaktivirajo z oksidacijo molekule DNA.

O3 + X = O2 + XO


Glavna tarča protimikrobnega delovanja je celična membrana.

Samo Evergreen Tecno Plants lahko zagotovi....


varno tvorbo ozona s svojimi sistemi oz. tvorbo ustrezne količine ozona, ki lahko inaktivira BAKTERIJE, PLESNI, VIRUSE, VONJAVE, itd.. in hkrati omogoča pretvorbo iz ozona nazaj v kisik, kar pomeni, da po zaključeni DEZINFEKCIJI ozon ni več prisoten v prostoru in je le-ta takoj dostopen in varen za ljudi.

POZOR!!!
O PRETVORBI IZ OZONA V KISIK, JE EVROPSKA UNIJA DALA DIREKTIVE IN TE JE POTREBNO SPOŠTOVATI, ZATO JE EVERGREEN TECNO PLANTS TO MOŽNOST NA EVROPSKI RAVNI PATENTIRAL INDUSTRIJSKI PAPTENT - IN ZAVAROVAL SVOJ EDINSTVEN NAČIN KONVERZIJE OZ. PREDTVORBE NAZAJ V KISIK.

Bodite pozorni vkolikro se odločate za kak konkurenčni generator ali ima pretvorbo v kisik!
V preteklih letih je FDA s pomočjo različnih dokumentov potrdila, da je ozon edini zemeljski plin, ki lahko inaktivira in uniči: BAKTERIJE, PLESEN, VIRUSE, KVASOVKE in NEPRIJETNE VONJAVE.

Za varno in natančno dezinfekcijo z ozonom je potrebno upoštevati čas nasičenosti in koncentracijo ozona. Ravno to počnejo ETP-jevi sistemi. Zato smo strokovnjaki v sistemih z ozonom številka 1.


Vrednosti ozona


Kolikšna količina ozona je še prisotna po zaključenem tretmaju v prostoru
Kolikšen je ostanek ozona, ko se postopek dezinfekcije in pretvorbe zaključi. = 0

Z našimi ekskluzivnimi patentiranimi sistemi za stabilizacijo in pretvorbo nastalega ozona nazaj v kisik, tako za sisteme obdelave vode kot zraka, z našim ekskluzivnim patentiranim sistemom je zagotovljeno za varnost ljudi in okolja, saj smo v skladu z vsemi direktivama EU in mednarodnimi predpisi o varnosti.

Vse države so pričele preizkušati mejne vrednosti sprejemljive za zdravja v zaprtih prostorih. Izdelane so bile študije in dane na razpolago, da bi lahko postavili sprejemljive mejne vrednosti, kakovosti zraka in vode in tudi smernice, katere mejne vrednosti se ne sme preseči (WHO, EPA, ASHRAE, Canadian Guide).

ALTER


(sprejemljivo območje dolgotrajne izpostavljenosti); to kaže raven koncentracije onesnaževalcev, ki jim je posameznik lahko izpostavljen v življenjskem ciklu, ne da bi povzročal škodljive učinke na zdravje.

ASTER


(sprejemljiv kratkotrajni interval izpostavljenosti) označuje sprejemljive ravni koncentracije onesnaževalcev, ki jim je posameznik lahko izpostavljen za krajša obdobja (ure, dnevi, tedni itd.).

Tabela prikazuje referenčne ravni koncentracij najpogostejših nadzorovanih onesnaževalcev in njihovih virov. Standardi ali normativne reference nimajo vedno enakih "vodilnih vrednot". Treba je opozoriti, da je potrebno vrednosti, prikazane v grafu, obravnavati kot "smernice" ali priporočila, da bi ocenili morebitne negativne učinke, ki jih lahko imajo na zdravje ljudi.

Sistemi in naprave ETP prispevajo k blaginji ljudi in spoštovanju našega okolja. Naša dolžnost je zagotoviti trajnostne rešitve, ki bodo olajšale dezinfekcijo zraka in vode.

Oglejte si našo široko paleto naprav in možnosti delovanja na številnih področij rabe - zrak in voda