Ozon na področju bolnišnic in ambulant


ZAGOTOVLJENA VEČ KOT LE HIGIENSKA ČISTOČA! IZBOLJŠANA KAKOVOST ZRAKA, MIKROBIOLOŠKIH POVRŠINSKIH VARNOSTNIH SISTEMOV, ZRAČNIH IN VODNIH SISTEMOV V BOLNIŠNICAH, DOMOVIH ZA OSTARELE, ZDRAVNIŠKIH AMBULANTAH.
 
Zagotovite občutek svežine, higiene in vonja po čistem v zdravniški ambulanti, domu za ostarele, javni ali zasebni zdravstveni ustanovi, na kliniki, na svojem delovnem mestu na področju zdravstva.
Odstranite vse vrste vonjav v svojem delovnem okolju in zagotovite osebju, strankam ter pacientom vrhunsko storitev z dodano vrednostjo.
Izboljšajte kakovost svojih prostorov z zagotavljanjem mikrobiološke varnosti za zdravstvene delavce, vaše stranke in paciente, v skladu z Uredbo št. 81/2008 o mikrobiološki varnosti v zaprtih prostorih in H.A.C.C.P. (Hazard Analysis and Critical Control Point – analiza tveganja in ugotavljanja kritičnih kontrolnih točk).

UPORABA NAŠIH SISTEMOV NA PODROČJU BOLNIŠNIC, DOMOV ZA OSTARELE, ZDRAVNIŠKIH AMBULANT


 
 


Odstranjuje izvor vonjav in alergij (bakterije, alergeni, plesen, spore, glivice in virusi).


Izboljšuje kakovost bivanja v objektih.


Ustvarja neugodno okolje za žuželke, lesne črve, bolhe, klope in majhne nezaželene živali.Zmanjša uporabo kemikalij za zagotavljanje higiene v prostorih (ECOTECH).

IDEALNO ZA:

Bolnišnice, domove za ostarele, zdravstvene ambulante, zobozdravnike, pediatre, splošne zdravnike.

ETP REŠITVE IMAJO DODANO VREDNOST IN ŠTEVILNE PREDNOSTI NA PODROČJU BOLNIŠNIC, DOMOV ZA OSTARELE, ZDRAVNIŠKIH AMBULANT.
 
ETP rešitve, ki so prilagojene BOLNIŠNICAM, DOMOVOM ZA OSTARELE in ZDRAVSTVENIM AMBULANTAM, izboljšajo kakovost prostorov, izdelkov in storitev za uporabnike, ki postajajo vedno bolj zahtevni in pozorni.
 
Pacientom in zaposlenim, ki vstopajo v ambulanto in bolnišnično sobo, ponudite občutek higiene in čistoče ter odpravite vonjave in bakterije z enim samim ekološkim in naravnim postopkom!
 
Odstranite vonj po hrani, urinu, krvi itd. in izboljšajte kakovost zraka v skupnih prostorih in/ali na področjih oskrbe ali hospitalizacije starejših na preprost, ekonomičen in enostaven način.
 
Zmanjšajte tveganje razmnoževanja bakterij v zračnih in vodnih čistilnih napravah (npr. legionele) s prilagojenimi ukrepi, zasnovanimi s strani naših inženirjev, po opravljenih inšpekcijskih pregledih ter preverjanju stanja tehnike.
 
Možna je obdelava vode v vodnjakih, krogotokih sanitarne vode, zmanjševanje ali odpravljanje kemičnih obdelav, da se ohrani zelo visoka kakovost storitev brez sledi (ECOTECH)!

Evergreen tecno plants d.o.o.: en partner, številne rešitve in prednosti!

Izboljšajte kakovost storitev v bolnišnicah, klinikah, domovih za ostarele, prevoznih sredstvih, ambulantah, tako za bolnike kot zaposlene in stranke.
Odpravite nezaželjene vonjave in izboljšajte kakovost zraka v prostorih.
Odpravite mikrobiološko tveganje v operacijskih sobah, klinikah in na napravah.
Odstranite in izboljšajte svoje standarde v prostorih za obdelavo živil in vključite naše rešitve v vaš sistem H.A.C.C.P. (Uredba Št. 193/07).
Pridobite konkurenčno prednost na trgu tako, da se razlikujete od ostalih, in izboljšajte kakovost svojega objekta in izdelkov.
Zmanjšajte vpliv svojega objekta na okolje in omogočite pridobitev standarda ISO 14001: 2004.
Evergreen tecno plants d.o.o.: »strokovnjaki za ozon« so vam na razpolago!

EDINSTVENOST NAŠIH SISTEMOV

Standardne ali posebne REŠITVE, ki so lahko premične ali nepremične, vgrajene ali posamične za izboljšanje mikrobiološke kakovosti in varnosti prostora. PROIZVAJAMO IN DELAMO Z OZONOM OD LETA 1996. PRVI SISTEMI NA TRGU, NAJBOLJE PRODAJANI IN POSNEMANI. 11.000 uporabnikov z vseh področij predstavljajo našo najbolj zgovorno pričevanje.

EDINSTVENI SISTEMI, PATENTIRANI V EVROPI

Evropski patent za industrijski izum 2 433 909
Evropski patent za industrijski izum 2 010 828

Naše patentirane naprave zagotavljajo upoštevanje veljavnih predpisov glede varnosti pri delu, torej odstranijo odvečen ozon, preden uporabnik ali gost vstopi v prostor, kar je določeno Z MEJNIMI VREDNOSTMI OZONA (KLIMA INDOOR) TAB.1 Onesnaževalci "Dl.gs.81 / 2008", ki morajo biti preverjene s strani ASL (Aziende Sanitarie Locali) in ustreznih nadzornih organov.
 
Prepovedana je torej raba opreme, ki uporabnika prisili, da vstopi v obdelano okolje in tako vdihuje ozon v količinah, ki so nad zgoraj navedenimi varnostnimi mejami. Uporabnik nato ob odprtju oken ozon izpusti v ozračje, kar pa velja za onesnaževanje okolja, saj evropske direktive uvrščajo ozon med onesnaževalce.

SISTEMI, KI SO BILI POTRJENI NA NAJPOMEMBNJŠIH UNIVERZAH

Naše naprave so bile potrjene s strani številnih UNIVERZ (7 priznanj) ravno zato, da bi dokazali sposobnost uničenja bakterij in virusov glede na direktive in veljavne predpise (edina naprava, ki je potrjena za oba pojma, rezultat pa je varnost).
NAŠE NAPRAVE so vse prejele certifikat organa IMQ (Istituto italiano dell'marchio di qualità), tako za elektromagnetno združljivost kot tudi električno varnost. Sleherni sestavni del naprave je preizkušen in mora prestati in se pravilno odzvati na izredno zahtevne teste, ki so namenjeni zagotavljanju kakovosti in varnosti, tako da v celoti upoštevajo stroge evropske direktive EN 61000-6-2 e EN 61000-6-3, LVD EN 60335-1 EN 60335-2-65. To so obvezna testiranja za pridobitev oznake CE (izjava o evropski skladnosti).
Naše naprave so v celoti proizvedene v ITALIJI v našem obratu v Vicenzi, kjer sprejemamo naše stranke in nadzorne organe ter pridobivamo licence, ki ocenjujejo naše visoke proizvodne standarde.
Vsi naši izdelki so zaščiteni z zavarovalnimi policami RC PRODOTTI.

Zahtevaj brošuro / katalog